Just LIVE like there was no tomorrow!!

Červenec 2006

Beran

29. července 2006 v 15:47 | P. Bloody |  Znamení zvěrokruhu
Období Berana: 21.3. - 20.4.
Latinsky Beran: Aries

znamení ohnivé
Planetární vládce a ochránce: MARS
Motto:
"Co chci-to dostanu!"

Jaro je ve všeobecném povědomí považováno za svrchovaně dynamické,mladistvě bujaré roční období,které svým rozpukem a nedočkavým růstem přichází vystřídat unylé měsíce zimního spánku.
Není proto divu,že obdobná dynamičnost je dána do vínku i ohnivým beraním zrozencům.Ti přicházejí na svět ve dnech a týdnech následujících po takzvané jarní rovnodennosti,kdy se příroda začíná vracet s plnou silou k životu a názorně nám předvádí,kolik je toho během neuvěřitelně krátkého času schopna udělat a změnit.A Berani se povětšinou chovají taj trošku jako naše společná Pramáti.Jakmile si jednou vytyčí nějaký cíl,pustí se bez váhání za ním a nic na světě je nedokáže odradit od zarputilého a tvrdohlavého postupu vpřed.
Jednu drobnou chybičku ovšem tato jinak účinná a obdivuhodná taktika přece jenom mívá.Lidské síly jsou totiž na rozdíl od těch přírodních poněkud omezenější,a protože Berani velice často přepínají přes únosnou míru,může se jim při triše smůly stát,že klesnou vyčerpáním dřív,než stačí dosáhnout toho,co si předsevzali.
Obvykle jsou ale schopni opět vstát a pustit se do boje znovu.Třeba i sami proti všem a navzdory riziku,že budou při své usilovné snaze prorazit hlavou zeď tu a tam opakovat pořád stejnou chybu a dopouštět se týchž omylů.
Tato důvěra ve vlastni schopnosti a téměř bezbřehá touha po sebeprosazení v nějaké pokud možno hodně významné vůdčí roli je dokonce tak výrazná,že leckeré ženské zrozenkyně v daném znamení vysloveně pudí k tomu,aby se naprosto vědomě a úmyslně pokoušely vyniknout i v povoláních,jež bývala až donedávna tradičně vyhrazena pouze mužům.
Jediné,co může Berana zastavit,je jeho vlastní netrpělivost a občasný sklon nedotahovat až ke zdárnému konci to,čeho nelze dosáhnout dostatečně rychle a přímočaře.Tehdy jeho nadšení a zápal pro věc vyhasínají stejně prudce,jako předtím vzplály,a Beran otráveně odchá¨zí o dům dál.Pokud se ale rozhodne trvat na svém,snad by opravdu radši zemřel,než aby připustil porážku!
Všechny dosud zmíněné vlastosti mají ovšem při celkové charakteristice Berana zároveň svůj protipól v jejich zodpovědné,láskyplné péči o rodinu velkorysé loajálnosti k přátelům.I na své nejbližší se sice občas dokáže pořádně rozhněvat a dát jim citelně najevo svoji nelibost-proti jakémukoli vnějšímu nebezpečí či společnému nepříteli je však vždy ochoten a připraven je hájit doslova až do roztrhání těla.
Na co buďte raději vždycky předem připraveni:
Váš planetární vládce a ochránce Mars štědře přeje ctižádostivosti,činorodosti,bojovnosti,soutěživosti a dobyvatelskému úsilí všech úrovní.Podlehnete-li mu však přespříliš,mohly by se vaše vrozené sebevědomí,podnikavost a odvaha postupně zvrhnout v pýchu,panovačnost,sobeckost,náladovost a netolerantní hádavost
Vhodná zaměstnání
bankéř,hokejista,herec,malíř,zpěvák,učitel
Slavní Berani: Jean-Paul Belmondo, Lucie Bílá, Vincent van Gogh, Charlie Chaplin, Adolf Hitler, Thomas Jefferson, Helmut Kohl, Jan Amos Komenský, Dagmar Pecková, Zdeněk Svěrák, Radim Uzel

Ryby

27. července 2006 v 11:13 | P. Bloody |  Znamení zvěrokruhu
Období Ryb: 20.2. - 20.3.
Latinsky Ryby: Pisces

znamení vodní

Planetární vládce a ochránce:NEPTUN
Motto
"Mé království není z tohoto světa."

Ze všech namení zvěrokruhu mají Ryby nejblíže k duchovnímu a naopak nejdále k materiálnímu světu.A v žádném jiném znamení se nerodí tolik jasnovidců jako právě v Rybách.Podobny vodě,která je jejich domovským živlem,doslova proklouzávají mezi prsty každému,kdo se tyto citlivé,filozofující,mnohdy hluboce nábožensky věřící,mírné,nepraktické a neustále trochu zasněné tvory snaží uchopit a do důsledků i pochopit.A přiznejme si rovnou,že mnohdy nedokážou rozumět ani ony samy sobě,a velice často se proto ke svému nezměrnému údivu a překvapení dostávají do složitých a nepřehledných situací,ve kterých namnoze sehrávají roli obětního beránka za hříchy druhých.Obvykle právě těch,s nimiž se díky své družnosti a dobrosrdečnosti,ale i vrozené neschopnosti udržovat si přirozený odstup,upřímně snaží vyjít-ba se jimi nechávají i v lecčem ovlivňovat,protože každá ryba i bez dlouhého vysvětlování intuitivně chápe,že žádný člověk ve skutečnosti není podřízen nějakým lidským či společenským rozmarům,nýbrž výhradně vyšším zákonům kosmickým.
Tento osudový rozpor mezi jasným povědomím o tom,že jejich království věru není z tohoto světa,a každodenní realitou,v níž jsou chtě nechtě nuceny žít,dovádí pak řadu Ryb i navzdory jejich hlubokému sociálnímu cítění k pozvolnému stahování se hluboko do sebe a též k nadužívání omamných látek všeho druhu.
Úplně bez viny není v daném ohledu ani planetární vládce a ochránce Ryb Neptun,který sice umí být velkorysým dárcem inspirace a uměleckého talentu,na druhé straně však člověka svádí k nejrůznějším přeludům a postupné ztrátě spojení se skutečností.Podobný způsob úniku od reality do snů a od hmatatelného k nehmotnému může v krajním případě vést k alkoholové(případně jiné drogové)závislosti či uvrhnout zmateně prchající Rybu do osidel nějaké fanatické náboženské sekty.
O nebezpečí,které na Ryby s přibývajícím věkem číhá v podobě únavy a chorob dolních končetin,se teď už ale zmiňme pouze letmo-a rychle přejděme k tomu,co bylo těmto zrozencům v šupinatém znamení naděleno do vínku dobrého a užitečného.
Na prvním místě je třeba v této souvislosti zdůraznit,že i přes veškerou nedůvěru ve své síly a schopnosti jsou Ryby schopny se až neuvěřitelně uplatnit všude tam,kde jejich činnost souvisí s fantazií a psaným slovem.Pracovat samozřejmě umějí i se slovem mluveným,jinak by se jich tolik neprosadilo v audiovizuálních médiích včetně filmového plátna.
Co ale může někomu znít ještě vábněji a slibněji,je to,že obzvláště Ryby-muži téměř bez vyjímky bývají skvělými,smyslnými,perfektně vzrušivými.citlivými a nápaditými milenci,o kterých každá žena ve skrytu duše sní.A každá proto té své Rybě ráda odpustí,že nejraději sedává u počítače ve své domácí noře-a že i pokud jde o bary a podobná zařízení,cití ten její nejlépe na židli,kterou má už léta osezenou.
Na co buďte raději vždycky předem připraveni:
I při svých nejhlubších meditacích o všeobjímajícím souznění a a Veškerenstvem raději nikdy nezapomínejte na to,že někteří vaši bližní si ani náhodou nezaslouží,aby se do nich někdo trpně a trpělivě vžíval a snažil se o shodu a porozumění s nimi za každou cenu.Takovým lidem neváhejte dát jasně najevo,že Ryby nemusí být vždy jenom mírumilovný kapr,ale občas třeba také štika nebo dokonce piraňa.
Vhodná zaměstnání:
hudební umělec,herec,básník,zaměstnanec v nějakém ústavu
Slavné Ryby: Ema Destinová, Albert Einstein, Karel May, Michelangelo Buonarroti, Jiří Menzel, T.G.Masaryk, Auguste Renoir, Bedřich Smetana, Elizabeth Taylorová, Antonio Vivaldi

A zase já

25. července 2006 v 18:34 | P. Bloody |  About me
,,,

Jsem:melancholik,nepochopená,zklamaná sebou a světem

Mám ráda:
svoje přátelé - protože jim mohu věřit,svého psa - protože umí vracet lásku lépe,než lidé,

večery - protože jsou tmavé a mohu nerušeně přemýšlet a urovnávat si věci,které musím a nikdo přitom nevidí mé slzy,

svůj Nillský kříž - protože je mým amuletem života,

osobitost - protože umožní lidem poznat již částečně zvenčí druhého,

hudbu - protože se přes ni dají vyjádřit pocity lépe,než slovy,angličtinu - protože je krásná,

černou barvu - protože do ní mohu skrýt svůj zármutek,

objetí - protože člověk tak může vmáčknout své slzy do ramene druhého,déšť - protože pak nepláču sama,

bouřky - protože vidím a slyším hněv na všechny,nejen na mě,

kytaru - protože je zranitelná na rozladění,....

vítr - protože je tolik emotivní....

Katatonia:vědí,jaké jsou mé pocity a umí je zahrát


Nightwish:protože jsou mi balzámem na duši

Greeni: nepotřebuje komentář:) jsou moji:-*

Nemám ráda:
násilí - protože věci neřeší,nýbrž zhošuje,
aroganci - protože je odporná, pýchu - protože je pouze utěšitelkou slabých,
faleš - protože zraňuje,
dnešní modní trendy - protože vedou k pýše a aroganci a nedají průchod osobitosti,
opovržení - protože pohrdající člověk je pyšný,
urážky - protože člověka poraní napořád,
zradu - protože to je něco,na co se už nikdy nezapomene a co udělá člověka nedůvěřivým,
lež,ať je jakákoli - nikdy nic nevyřeší,možná jen zpomalí průběh,ale přinese o to větší zklamání,
samotu - protože ubíjí,
smutek - protože jde ruku v ruce se samotou,
zoufalství - protože vede člověka k zoufalým činům....,
zklamání - protože člověk nechce a neměl by být klamán

dnešní ideály za to,jak válcují a ženou svět do záhuby

Ať mohu žít....

25. července 2006 v 15:02 | P. Bloody |  Moje dílka
Dejte mi porozumění,
ať mohu slyšet,
dejte mi přátelství,
ať mohu vidět,
dejte mi objetí,
ať mohu snít
dejte mi radost,
ať mohu bdít,
dejte mi lásku,
ať mohu dýchat
a dejte mi polibky,
ať mohu milovat
Dejte mi tohle vše,
ať mohu žít....

Vodnář

25. července 2006 v 11:28 | P. Bloody |  Znamení zvěrokruhu
Období Vodnáře: 21.1.-19.2.
Latinsky Vodnář: Aquarius

znamení vzdušné

Planetární vládce a ochránce:URAN
Motto:
"Změna je život!"

Kozoroh

24. července 2006 v 14:56 | P. Bloody |  Znamení zvěrokruhu
Období kozoroha: 23.12.-20.1.
Latinsky kozoroh: Capricornus

znameni zemské

Planetární vládce a ochránce: SATURN
Motto:
"Mít promyšlenou svou cestu vzhůru!"

zase jednou v moři smutku....

24. července 2006 v 11:07 | P. Bloody |  Vita mia in parole
Popíši tu svoje myšlenky,které na mě přišly jednoho večera....zase jednoho z těch nepříjemných večerů..
Když mám ale přece jen štěstí v neštěstí,tak si vezmu v ten čas papír,tužku a všechno si zapisuji....Tohle jsem začla psát už tenkrát večer,ale trochu jsem to upravila a obohatila o úvod,je to teď vyprávění v minulém čase.
Člověku dá docela zabrat,když na něj doléhá deprese.Na mě doléhá často....Někdy je to naprosto nečekané.Ráno se probudím a všechno je normální..Celý den je normálnílale večer to přijde.Jako když utne,nemám už normální myšlenky.Jen negativa.Všechno to smutné a zlé mě svírá a doléhá na mě.A já jsem stažená,celá ve velké křeči.Tak jako nedávno večer..
Přes den celkem normální,ale pozdě večer-nevim od kdy,ale snad bylo jedenáct-jsem šla do pokoje,že si lehnu.Nešlo to.Přišla jsem k oknu.Viděla jsem pole,les,na jeho kraji začínající seskupení rodinných domků i dvojdomků a světla v oknech paneláků,činžáků,svítící lampy.Šumění stromů sem tam doplnilo auto,autobus nebo hlučné dupání pozních chodců.A já dýchala stále teplý vzduch,přicházející z venku.Hlavu z okna.Slzy dopadaly na parapet,s vlasy si pohrával večerní vánek.Nevěděla jsem,co dělat,už mi bylo všechno fuk....Pocity samoty a smutku,pocit viny.Jsem tolik sama.Je někdo,komu teď vězím na mysli?Není.To je jasné,že není.Vždyť mně teď taky na mysli nikdo neleží.A to je to špatný.Potřebuju někoho,kdo je stejný.Stejný jako já!!Tak to je to,co potřebuji!Ale copak někdo takový doopravdy je?Stejný,jako jsem já?
Pak jsem se podívala na hvězdy a představovala si,že každá hvězda je plná mně podobných.Jen vědět,jak se k nim dostat....Pomůže mi k nim něco....někdo....?

nemáte právo!!

22. července 2006 v 18:51 | P. Bloody
ne,nemáte a to ani nejmenší!!Jaký?SOUDIT MĚ!!Soudit mě a muj vztah k čemukoli..Proč to sem píšu?Jsem hrozně moc pobouřená....Dobře,je to pobouření z chatu,ale-tim VĚTŠÍ!!

Kouzelná rajčata

20. července 2006 v 11:13 | P. Bloody |  Nezařazeno
Rajčata jsou:

-jednou z nejrozšířenějších zelenin
-půvedem z Peru a Ekvádoru
-nízkoenergetická,asi 25kcal na 100g
-tvořena z 94% vodou
-neobyčejně bohatá na draslík,hořčík,sodík a vápník
-plná lykopenu,chránícího naše tělo před rakovinou,který se nachází i v konzervovaných rajčatech
-využitelná ve studené i teplé kuchyni,ale pouze při tepelné úpravě(nejlépe lehce podušená na tuku)se uvolňuje již zmíněný lykopen,který se nachází v tenké vrstvě pod slupkou
-schopná uvolňovat lykopen i zasyrova pod podmínkou,že budou konzumována s tukem,například stačí jen pokapat olivovým olejem nebo zvolit sušené plody v oleji

A mimo jiné, to nejdůležitější je, že rajčata jsou moje nejmilejší zelenina! :)

Sen

18. července 2006 v 16:33 | P. Bloody |  Moje dílka

Když zvednu oči a vzhlédnu ven,
vidím okolo už temnotu jen.
Temná noc i temný den,
mě moří již dlouho tento sen.
Snad to opravdu je jen sen,
ze kterého se probudím,
a zase světlo uvidím.
Zatím však stále tvrdě spím....

Bez tváře

17. července 2006 v 12:45 | P. Bloody |  Moje dílka

Třese se zimou,postava bez tváře,
slzy její stékají do měkkého polštáře.
Nehty do kůže se zarývají,
na povrch kapky krve vytékají.
Rudé pramínky spěchají po kůži bílé,
vánek rozcuchává vlasy splihlé.
Té bytosti dochází na síle.

Zima otřásá mladým tělem,
horká krev se žene z tepen.
Konec se již blíží směle,
té bytosti došlo na síle
K zemi bez vůle padá,
kapka za kapkou,krev rudá.
Za ní tělo,od krve zbarvené,
všeho života zbavené.
Nakonec vlasy dlouhé,jemné,přikryjí to tělo mrtvé.

Křeč..

17. července 2006 v 12:28 | P.Bloody |  Moje dílka

Kam jít,kam se zablokovat?
Ať už se mě nemusíte ptát
Už si nechci nic vyčítat
Můj konec se kvapem blíží,
duše už se steskem souží.
Nikdo už mi nepomůže,
do mých očí bělost klouže.
Po kůži tančí proužek krve,
tělo klesá,náhle chladne.
Temnota a šerost kolem,
za smrtícím kruhem..

Kam s nima..??..

5. července 2006 v 14:27 | P. Bloody |  Vita mia in parole
KAM??
Domnívám se,že si ještě všichni dobře pamatujete na 30.června 06,teda na ten den,kdy školáci,studenti a všichni učni obdrželi vysvědčení,pokud už tedy nesložili maturitu či neobdrželi již v květnu výuční list.